Kniha pro děti O čertu Matesovi 3 vás již potřetí zve do pohádkového světa, v němž čert Mates obývající kůrovou chaloupku se svojí hospodyní babkou Růženou a zvířecími přáteli zažívá nová dobrodružství.

Díky tajemství, které mu Lucifer svěří, se společně ocitnou na mnoha zajímavých místech a zároveň poznají nové přátele. Jak to všechno dopadne, když se dva čerti zúčastní kuchařské soutěže, pomáhají zemědělcům sklízet obilí nebo když narazí na nepoctivého taxikáře ve velkoměstě? To vše a spoustu dalších příběhů na vás čeká v této knize.

Cena knihy 225 Kč

Obsah knihy:

PODIVNÁ CESTA 9
TURISTĚ A KOLEGA Z PRÁCE LUCIUS 15
SPORTOVNÍ KLÁNÍ 19
TAJEMSTVÍ 25
ZEMĚDĚLCI A SKLIZEŇ OBILÍ 31
TRAKTOR 39
OMLUVA 43
SOUTĚŽ VE VAŘENÍ 47
PEKLO 53
PEKLO S BARUŠKOU 57
ELEKTŘINA 61
KACHNY, LETADLA, TRAKTORY A DRACI 65
RYCHLOVLAK 71
NEW YORK TAXI 75
MĚSTO, VELKOMĚSTO A TECHNICKÉ MUZEUM 79
BLESKOVÝ NÁVRAT DOMŮ 85
KOZY A KŮZLATA 91
ČERTI V PRAZE 95
FAUSTŮV DŮM 101
ČERT MATES POPRVÉ V KINĚ 105
KUCHAŘKA BARUŠKA NA NÁVŠTĚVĚ U MATESA
A BABKY RŮŽENY 109
MANAŽER, SLUJÍK A TAJEMNÝ PYTEL 113
JAK TO BYLO S KOZOU 119
KOUZELNÁ PÁNEV 123
SPLNĚNÉ PŘÁNÍ 127

O ČERTU MATESOVI 3
Radomír Ráček
Vydala Agentura RR s.r.o.
Náměšť nad Oslavou, 2018
První vydání

racekradomir@seznam.cz
tel.: 777 215 755

Copyright © Radomír Ráček
Ilustroval: © Štěpán Lenk
Grafická úprava: AMAPRINT – Kerndl, s.r.o., Třebíč

ISBN 978-80-270-3796-4

WordPress Theme